Palokunnan nuoriso-osastoon voi liittyä kuka tahansa yli 10-vuotias. Viikoittaisissa harjoituksissa käydään läpi palo- ja pelastusalan perustietoja ja -taitoja, turvallisuuskasvatusta, liikuntaa, yms. Tällaisia ovat mm. kalustontuntemus, alkusammutus, ensiapu. Nuoret pääsevät myös osallistumaan kesä- ja talvileireille sekä alueen palokuntakilpailuihin. Viikkoharjoitusten lisäksi nuoret kouluttautuvat nuorten peruskursseilla.

Palokuntanuorisotoiminta tarjoaa mielenkiintoisen harrastuksen. Nuoriso-osaston toiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja turvallisuustietoisia kansalaisia, jotka ymmärtävät yhteispelin merkityksen. Valtaosa palokunnan jäsenistä on tullut toimintaan mukaan nuoriso-osaston kautta, joten tavoitteena on myös toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Hälytysosaston harjoituksiin on mahdollista osallistua jo 16 vuoden iässä, mutta hälytystehtäviin osallistumiseen vaaditaan 18 vuoden ikä ja sammutustyönkurssin läpikäyminen. Nuorisotoiminnan kautta on helppo ajautua myös pelastajan ammattiin.

Nuoriso-osasto kokoontuu viikkoharjoituksiin maanantaisin klo 17 - 18.30. Osaston maksimivahvuus on noin 15 nuorta. Uusia jäseniä otetaan mukaan tavallisesti kaksi kertaa vuodessa aina uuden kauden alussa tammi- ja elokuussa. Kyselyt ja ennakkoilmoittautumiset nuorisosaston johtaja Riina Haukirannalle sähköpostilla (etunimi.sukunimi@pirkkanlanvpk.com). Tervetuloa!