Hälytysosasto muodostaa palokunnan näkyvän rungon. Hälytysosaston jäsenet ovat yli 18-vuotiaita, suorittaneet vaadittavat miehistön peruskurssit ja harjoittelevat säännöllisesti toiminnan vaatimia tietoja ja taitoja. Hälytysosastoon kuuluu tällä hetkellä noin 25 aktiivista jäsentä, joista valtaosalla on myös savusukeltajan pätevyys.

Palokunnan hälytystoiminta koostuu pääasiassa rakennuspaloista. Palokunnalla on valmius suoriutua erilaisista pelastustehtävistä, kuten tieliikenneonnettomuudet, vesi- ja pintapelastustehtävät sekä lento-onnettomuudet.

Palokunta on sitoutunut lähtemään hälytyksiin viiden minuutin kuluessa. Hälyttämisen hoitaa Porin hätäkeskus. Hälytysosaston jäsenet saavat tiedon hälytystehtävästä matkapuhelimiinsa. Hälytyksiä on vuosittain vajaa sata.

Valmiutta pidetään yllä viikoittaisilla harjoituksilla ja kursseilla. Hälytysosasto harjoittelee tiistaisin klo 18 - 20.